Άρνηση της βουλευτικής ασυλίας

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης

«Ζητώ να δικαστώ ως απλός πολίτης»