Άρθρο στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Άρθρο στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Υπάρχει ένα στερεότυπο στην Ελλάδα που κρατά δεκαετίες. «Η Αριστερά εκπροσωπεί τον εργαζόμενο». Δήθεν «αγώνες» για τον εργαζόμενο, πορείες για τον εργαζόμενο, αφίσες για τον εργαζόμενο. Και μεγάλα λόγια.