Ερώτηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων Ν/Α Αττικής - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Ερώτηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων Ν/Α Αττικής

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Στηρίζουμε αυτούς που μας προστατεύουν. Ζήτησα να ενημερωθώ θεσμικά από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τη στελέχωση των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ν/Α Αττικής.