Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Μήνυμα στη Νοηματική) - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Μήνυμα στη Νοηματική)

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Για πρώτη φορά θεσμοθετείται:
– Eκπαίδευση και ψηφιακή κατάρτιση.
– Κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
– Βελτίωση προσβασιμότητας τους σε χώρους και υπηρεσίες ξεκινώντας από το Δημόσιο.