Καμπάνια για τα αδέσποτα των Νοτίων - Κωνσταντίνος Κυρανάκης