Παρέμβαση για την κατάργηση του ασύλου στα Πανεπιστήμια

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Αυτή είναι η απάντηση μιας ολόκληρης γενιάς που υπέστη τις συνέπειες του ασύλου και ζητά δικαίωση.