Παρέμβαση για το δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Παρέμβαση για το δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Έχοντας στο μυαλό μου τη γενιά που έφυγε μέσα στην κρίση, είμαι χαρούμενος γιατί ξέρω πως με την ψήφο μας τους δώσαμε δύναμη και φωνή.

 

Η αναξιοκρατία είναι αυτή που τους έδιωξε από την χώρα. Η αλλαγή νοοτροπίας που εμείς σαν πολιτικό σύστημα οφείλουμε να φέρουμε στην Ελλάδα, θα είναι πιθανότατα ο λόγος για να επιστρέψουν.