Παρέμβαση για να μπει τέλος στην αδιαφάνεια των ΜΚΟ στο μεταναστευτικό

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Μπαίνει τέλος στην ασυδοσία όσων δρούσαν με ΜΚΟ, εκμεταλλευόμενοι τον ανθρώπινο πόνο των μεταναστών.