Όταν λέμε ισόβια, να εννοούμε ισόβια

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Παρέμβασή μου στην Ολομέλεια για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.