Πρόταση για απλοποίηση στη διαδικασία νομοθέτησης - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Πρόταση για απλοποίηση στη διαδικασία νομοθέτησης

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Η πρόταση που κατέθεσα στην Επιτροπή της Βουλής, ώστε ο τρόπος που νομοθετούμε να γίνει πολύ πιο απλός και κατανοητός από τους ενεργούς πολίτες.