Πρόταση για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που θέλουν να δημιουργήσουν e-shop - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Πρόταση για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που θέλουν να δημιουργήσουν e-shop

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Οι εμπορικές επιχειρήσεις δέχτηκαν δυσανάλογο πλήγμα μέσα στην πανδημία.
Τα e-shop δεν θα λύσουν όλα τα προβλήματα, είναι όμως ένα εργαλείο που μπορεί να δώσει ανάσες σε πολλές επιχειρήσεις που θέλουν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους στο διαδίκτυο.