Συμμετοχή σε αποστολή νέων βουλευτών στα κεντρικά γραφεία του NATO - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Συμμετοχή σε αποστολή νέων βουλευτών στα κεντρικά γραφεία του NATO

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Στις Βρυξέλλες με την αποστολή νέων βουλευτών από 12 συμμαχικές χώρες και το International Republican Institute.