Στο London School of Economics για το BrainGain με τον καθηγητή Kevin Featherstone - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Στο London School of Economics για το BrainGain με τον καθηγητή Kevin Featherstone

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Η παρουσία μου στην εκδήλωση του London School of Economics με τίτλο: “Brain Gain: an exciting future for Greece”