Το εργατικό νομοσχέδιο δίνει "Δύναμη στον εργαζόμενο" - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Το εργατικό νομοσχέδιο δίνει “Δύναμη στον εργαζόμενο”

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Το πιο φιλεργατικό νομοσχέδιο των τελευταίων χρόνων δίνει φωνή στον εργαζόμενο χωρίς να κολλάει αφίσες για να πάρει το μέρος τους. Αξίζει όλοι οι εργαζόμενοι να διαβάσουν το νομοσχέδιο αυτό.