Απάντησή μου στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ περί «γραφικότητας» - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Απάντησή μου στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ περί «γραφικότητας»

526 526 Κωνσταντίνος Κυρανάκης