Χωρίς πανηγυρισμούς, αλλά με συνέπεια απέναντι στις δεσμεύσεις μας. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Χωρίς πανηγυρισμούς, αλλά με συνέπεια απέναντι στις δεσμεύσεις μας.

1000 1000 Κωνσταντίνος Κυρανάκης