Δικαίωμα ψήφου σε όλους τους απόδημους Έλληνες.

526 526 Κωνσταντίνος Κυρανάκης