Δίνει μέρισμα, παίρνει διαμέρισμα - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Δίνει μέρισμα, παίρνει διαμέρισμα

800 800 Κωνσταντίνος Κυρανάκης