"Έχει δίκιο ο Μητσοτάκης, ο νόμος μου πρέπει να καταργηθεί." - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

“Έχει δίκιο ο Μητσοτάκης, ο νόμος μου πρέπει να καταργηθεί.”

800 800 Κωνσταντίνος Κυρανάκης

“Έχει δίκιο ο Μητσοτάκης, ο νόμος μου πρέπει να καταργηθεί.”