Εικόνα ντροπής για την Ελλάδα. Ακόμη μια.

490 551 Κωνσταντίνος Κυρανάκης