Ένα βήμα πιο κοντά στη δικαίωση.

526 526 Κωνσταντίνος Κυρανάκης