Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας: Μια πραγματική μεταρρύθμιση

526 526 Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ronald Reagan έλεγε ότι οι πιο καταστροφικές λέξεις χωράνε στην εξής σύντομη φράση: «Είμαι από την Κυβέρνηση και είμαι εδώ για να βοηθήσω». Δυστυχώς στην Ελλάδα δικαιώσαμε την αντίληψη αυτή για δεκαετίες, με την απέραντη γραφειοκρατία και την πολυνομία.

Αυτή όμως είναι μια πραγματική μεταρρύθμιση.

Από χθες, 25 δικαστικά πιστοποιητικά που έκαναν δύσκολη τη ζωή χιλιάδων πολιτών ενοποιούνται σε ένα, ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Αξίζουν συγχαρητήρια στα κυβερνητικά στελέχη των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Πολιτικής γι αυτήν την κίνηση, αλλά και στο Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού που συντόνισε τη δράση.