Για πρώτη φορά η χώρα μας γίνεται παγκόσμιο παράδειγμα σωστής διαχείρισης ?? - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Για πρώτη φορά η χώρα μας γίνεται παγκόσμιο παράδειγμα σωστής διαχείρισης ??

1000 1000 Κωνσταντίνος Κυρανάκης