Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης καταργείται για όλους με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης καταργείται για όλους με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας

526 526 Κωνσταντίνος Κυρανάκης