Η Ελλάδα άντεξε και ποροχωρά. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Η Ελλάδα άντεξε και ποροχωρά.

526 526 Κωνσταντίνος Κυρανάκης