Η Ελλάδα άντεξε και ποροχωρά.

526 526 Κωνσταντίνος Κυρανάκης