Κάθε βδομάδα σε μια γειτονιά των νοτίων - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Κάθε βδομάδα σε μια γειτονιά των νοτίων

1440 1419 Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Κάθε βδομάδα σε μια γειτονιά των νοτίων.

Ανοιχτά αυτιά, ανοιχτά μυαλά για να λύσουμε όσα λύνονται.