Μπήκαν οι μπουλντόζες. Ξεκινάει το Ελληνικό.

960 960 Κωνσταντίνος Κυρανάκης