Όταν η Ελληνική Αστυνομία έχει λυμένα τα χέρια της, μπορεί να κρατήσει την Αθήνα ασφαλή - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Όταν η Ελληνική Αστυνομία έχει λυμένα τα χέρια της, μπορεί να κρατήσει την Αθήνα ασφαλή

960 960 Κωνσταντίνος Κυρανάκης