“Η νέα κυβέρνηση θα μειώσει δραστικά φόρους και εισφορές, η παραγωγική Ελλάδα θα ανασάνει.”

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης