Σε μια Δημοκρατία η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να φοράει κουκούλα - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Σε μια Δημοκρατία η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να φοράει κουκούλα

1000 1500 Κωνσταντίνος Κυρανάκης