Στην Ηλιούπολη. Κάθε βδομάδα σε μια γειτονιά των νοτίων, όπως έχω δεσμευθεί. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Στην Ηλιούπολη. Κάθε βδομάδα σε μια γειτονιά των νοτίων, όπως έχω δεσμευθεί.

2048 1366 Κωνσταντίνος Κυρανάκης