Οφείλουμε να κάνουμε αυτό που υποσχεθήκαμε. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Οφείλουμε να κάνουμε αυτό που υποσχεθήκαμε.

526 526 Κωνσταντίνος Κυρανάκης