Ας το ζητήσουμε όλοι εμείς, για όσους δεν το ζήτησαν. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Ας το ζητήσουμε όλοι εμείς, για όσους δεν το ζήτησαν.

960 960 Κωνσταντίνος Κυρανάκης