Ποιος είναι ο Κυρανάκης; - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Ποιος είναι ο Κυρανάκης;