Πρόταση Κυρανάκη για την αντιμετώπιση της πολυνομίας

Η λύση στο πρόβλημα
της πολυνομίας

Το πρόβλημα

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα στη χώρα είναι η πολυνομία. Αμέτρητοι νόμοι για το ίδιο θέμα, διάσπαρτες διατάξεις σε άσχετα νομοσχέδια συνθέτουν μια έννομη τάξη σε πλήρη αταξία. Όταν ένας πολίτης ψάχνει να βρει τι ισχύει νομικά για το θέμα που τον απασχολεί βρίσκει εφαρμογή η λαϊκή ρήση “ψάχνει ψύλλους στα άχυρα”.

Η γενεσιουργός αιτία αυτού του προβλήματος είναι η εξής: Το Σύνταγμα επιτρέπει περιοριστικά μόνο σχέδια νόμου και προτάσεις νόμου ως τρόπους νομοθέτησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, στη διάρκεια μιας συζήτησης στη Βουλή, μια τροποποίηση ισχύοντος νόμου να μην μπορεί να εισαχθεί στον σχετικό ισχύοντα νόμο, αλλά στο οποιοδήποτε εκκρεμές νομοσχέδιο συζητείται και ψηφίζεται εκείνη την ώρα.

Αυτό πρέπει να αλλάξει

Και τώρα έχουμε την ευκαιρία της Συνταγματικής Αναθεώρησης και συγκεκριμένα του αναθεωρητέου Άρθρου 73.

Με αυτή την πρόταση, δίνουμε τη δυνατότητα τροποποίησης ισχύοντος νόμου με προσθήκη/τροπολογία που θα συζητείται και θα δημοσιεύεται αυτοτελώς στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές θα μπορούν να εισάγονται στην Βουλή σε ισχύοντες νόμους και όχι αποκλειστικά σε εκκρεμή σχέδια νόμου όπως συμβαίνει σήμερα.

Πώς θα εφαρμοστεί

Για παράδειγμα, η πρώτη τροποποίηση του πρόσφατου Νόμου 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα μπορούσε να λάβει τον αριθμό “ΦΕΚ Α’ 1 – Τροποποίηση 24/2019 στον 4624/2019”, η οποία θα αναδημοσιεύεται αυτοτελώς και όχι ως μέρος νομοσχεδίου με άλλο θέμα.

Με τη συγκεκριμένη πρόταση εφαρμόζουμε και επεκτείνουμε το περιεχόμενο της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 74 του Συντάγματος, που αναφέρει: “Προσθήκη ή τροπολογία άσχετη με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου δεν εισάγεται για συζήτηση”.

Τι πετυχαίνουμε

• Διαφυλάσσουμε ενοποιημένους και κωδικοποιημένους νόμους

• Μειώνεται ο αριθμός των ισχύοντων νομοθετημάτων

• Εφαρμόζουμε τη Συνταγματική απαγόρευση για τις άσχετες τροπολογίες (άρθρο 74 παρ.5)

• Γίνεται πιο κατανοητή η νομοθετική διαδικασία. Πολίτες, Δημοσιογράφοι, κοινωνικές ομάδες θα μπορούν εύκολα να βρίσκουν τι διατάξεις που τους ενδιαφέρουν και να προτείνουν αλλαγές

• Γίνεται πιο εύκολο το έργο των Δικαστών, Λογιστών, Δικηγόρων και της Δημόσιας Διοίκησης

Η παρουσίαση της πρότασης στην Ολομέλεια για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Η προτεινόμενη προσθήκη
στο άρθρο 73 του Συντάγματος

παρ. 4 | Eίναι όμως παραδεκτή τροπολογία ή προσθήκη που την υποβάλλει αρχηγός κόμματος ή εκπρόσωπος ομάδας κατά τους ορισμούς της παραγράφου 3 του άρθρου 74, όταν πρόκειται για νομοσχέδια που αφορούν την οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών και των οργανισμών δημόσιου ενδιαφέροντος, την υπηρεσιακή γενικά κατάσταση των δημόσιων υπαλλήλων, των στρατιωτικών και των οργάνων των σωμάτων ασφαλείας, των υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και δημόσιων γενικά επιχειρήσεων.

παρ. 5 | Nομοσχέδιο με το οποίο επιβάλλονται τοπικοί ή ειδικοί φόροι ή βάρη οποιασδήποτε φύσης υπέρ οργανισμών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πρέπει να προσυπογράφεται και από τους Yπουργούς Συντονισμού και Oικονομικών.

παρ. 6 | Διατάξεις που τροποποιούν νόμους και οι οποίες δεν θα μπορούσαν να ενταχθούν σε εκκρεμή νομοσχέδια λόγω έλλειψης συνάφειας, μπορούν να συζητούνται και να ψηφίζονται μεμονωμένα όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής.

Αναλυτική παρουσίαση
της πρότασης

Άρθρο μου στην “Καθημερινή” για την πολυνομία και την κακονομία

Lawspot & e-ΘΕΜΙΣ
στηρίζουν την πρόταση

Θέλεις να στηρίξεις την πρόταση;

Στείλε τώρα e-mail
στους γενικούς
εισηγητές των κομμάτων
στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης