Κυρανάκης: Αυτός είναι ο λόγος που η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει F-35 - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Κυρανάκης: Αυτός είναι ο λόγος που η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει F-35

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης