Δώστε πίσω στον αστυνομικό την αξιοπρέπεια που του αφαιρείτε κάθε μέρα.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης