Αν ο Τσίπρας είχε στην αντιπολίτευση έναν Τσίπρα, πόσο θα ήταν το επιτόκιο; - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Αν ο Τσίπρας είχε στην αντιπολίτευση έναν Τσίπρα, πόσο θα ήταν το επιτόκιο;

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης