Απάντηση Κυρανάκη σε Ζαχαριάδη για κοινωνικό μέρισμα και επιτόκια δανεισμού

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης