Απάντησή μου στην κριτική του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ για την έφοδο της Αστυνομίας στα Εξάρχεια. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Απάντησή μου στην κριτική του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ για την έφοδο της Αστυνομίας στα Εξάρχεια.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης