Αποδείξτε ότι έχετε πλειοψηφία για να κυβερνήσετε τη χώρα και όχι μόνο να υπογράφετε μνημόνια.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης