Στην αριστερά πρέπει να καταλάβουν κάποια στιγμή πώς λειτουργεί η οικονομία. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Στην αριστερά πρέπει να καταλάβουν κάποια στιγμή πώς λειτουργεί η οικονομία.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης