Δεν τα ζούμε αυτά. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Δεν τα ζούμε αυτά.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Κυρανάκης: Αναγνωρίζετε τα θύματα του Στάλιν, ναι ή όχι;
Αλεξιάδης: Το σοβιετικό μοντέλο είχε πολλά θετικά.