Δεν θα δεχτούμε ποτέ οι Σκοπιανοί να ονομάζονται Μακεδόνες

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης