Γνώριζαν το περιεχόμενο των καταθέσεων πριν καταθέσουν οι «μάρτυρες». Ας γνωρίζουν ότι η Δημοκρατία είναι πιο δυνατή από αριστερές κουκούλες. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Γνώριζαν το περιεχόμενο των καταθέσεων πριν καταθέσουν οι «μάρτυρες». Ας γνωρίζουν ότι η Δημοκρατία είναι πιο δυνατή από αριστερές κουκούλες.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης