Διώχνουν τις επενδύσεις. Στέλνουν στην ανεργία χιλιάδες Έλληνες. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Διώχνουν τις επενδύσεις. Στέλνουν στην ανεργία χιλιάδες Έλληνες.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης