Εδώ είναι η λίστα με τα δημόσια έργα που πήρε ο Όμιλος Κόκκαλη επί ΣΥΡΙΖΑ. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Εδώ είναι η λίστα με τα δημόσια έργα που πήρε ο Όμιλος Κόκκαλη επί ΣΥΡΙΖΑ.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης