Επειδή κάποιοι σήμερα κουνάνε το δάχτυλο, ας θυμηθούμε τι έλεγαν το 2008. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Επειδή κάποιοι σήμερα κουνάνε το δάχτυλο, ας θυμηθούμε τι έλεγαν το 2008.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης