Έτσι λειτουργούν οι μαφίες, όχι τα πολιτικά κόμματα. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Έτσι λειτουργούν οι μαφίες, όχι τα πολιτικά κόμματα.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης