Η απάντησή μου όταν ακούω ότι η ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα είναι προπαγάνδα της αντιπολίτευσης. - Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Η απάντησή μου όταν ακούω ότι η ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα είναι προπαγάνδα της αντιπολίτευσης.

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης